LACAUNE – ET IRKI

Lacaune et ırkı, 1970’ten beri et üretim kalitesi için Lacaune’a dayalı bir ıslah programının sonucudur.

Bu ırk, yılın bir bölümünde ağıllarda, sonra merada yetiştirilebilir. Çoğunlukla kuzular ağıllarda emzirilir ve büyütülürler. Safkan koçlarla çapraz eşleşme ve etkili bir safkan yünetimi, et üretim özelliklerini geliştirerek olumlu sonuçlar vermiştir.

Koyunların doğal olarak üreme kabiliyeti, hızlandırılmış üreme sistemlerinin kurulmasını mümkün kılar (2 yılda 3 doğum).

Böylece kuzu üretimi yıl içerisine dengeli bir şekilde dağıtılmaktadır.